9:00 - 15:00

Godziny otwarcia biura Pon - Pt

(+48) 22-760-86-40

Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Facebook

Aktualności

14.04. – Dzień Bezdomnych

Z okazji obchodów Dnia Bezdomnego zorganizowaliśmy spotkanie. Dla osób uczestniczących w spotkaniu przygotowano poczęstunek, przypomniane zostały prawa oraz uprawnienia jakie przysługują osobom bezdomnym. W ten dzień każdy ma możliwość aby zatrzymać się nad problematyką zmarginalizowanej grupy społecznej – osób bezdomnych. To dzień przełamywania stereotypów z jakimi kojarzą się osoby bezdomne. Wiele akcji pomocy ludziom bezdomnym jest prowadzonych tego dnia, są również akcje informacyjne które mają za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób bezdomnych. Stowarzyszenie Alter Ego prowadzi wielorakie przedsięwzięcia, które mają na celu bezpośrednie wsparcie osób bezdomnych. Przekazujemy osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym żywność w Punkcie Pomocy Doraźnej,...

Continue reading

Wigilijne spotkanie dla potrzebujących

Jak co roku Stowarzyszenie zorganizowało Spotkanie Wigilijne dla osób korzystających na co dzień z pomocy Stowarzyszenia oraz dla osób bezdomnych z terenu miasta stołecznego Warszawy. Przy wspólnym stole spotkało się prawie 170 osób, które mogły zjeść wigilijne potrawy – barszcz z uszkami, rybę smażoną, kapustę duszoną. W serdecznej pełnej ciepła świątecznej atmosferze uczestnicy tego spotkania mogli spędzić wspólnie piękny czas....

Continue reading

Bal Seniora

W środowe popołudnie, 20 października, Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła zaprosił na długo wyczekiwany IX integracyjny Bal Seniora, nasze Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów tej imprezy. Na Bal, który odbył się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej, przybyło około 150 seniorów i zaproszonych gości. Zabawę z poczęstunkiem rozpoczął o godzinie 16 wodzirej, a szalone tańce trwały do późnych godzin wieczornych....

Continue reading

Wizyta studyjna

4 października w naszych placówkach w Gdyni gościliśmy uczestników Projektu Erasmus+ „Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego” (pracowników MOPS Gdynia, z Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS oraz gości ze Słowacji i Danii). Działania Projektu koncentrują się na budowie międzynarodowego Partnerstwa opartego o wymianę dobrych praktyk w zakresie edukacji dorosłych....

Continue reading

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 Stowarzyszenie Alter Ego przekazuje pomoc żywnościową w formie paczek i posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji...

Continue reading

Święto Ubogich

Pod koniec czerwca nasze Stowarzyszenie wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej, Katolicką Wspólnotą Chleb Życia, Wspólnotą Sant’Egidio i innymi organizacjami współuczestniczyło w realizacji Święta Ubogich. Inicjatywa taka miała na celu umożliwienie spotkania osób ubogich, wykluczonych społecznie, organizacji pomocowych i warszawiaków. Uczestnicy (osoby bezdomne, ubogie, chore, w podeszłym wieku, samotne) mogli zjeść ciepły posiłek, skorzystać z porady lekarskiej, rozmowy z pracownikami socjalnymi, posłuchać muzyki, poczuć się we wspólnocie....

Continue reading

Wielkanoc 2016

Tegoroczne Święta Wielkanocne podopieczni naszego Stowarzyszenia spędzili w spokojnej i domowej atmosferze. W ośrodku w Warszawie ponad 45 uczestników zasiadło do świątecznego posiłku. W schroniskach na terenie Gdyni podopieczni wraz z dziećmi w niedzielny poranek  spotkali się na śniadaniu wielkanocnym, każdy otrzymał drobny upominek od Zająca. Po południu słoneczna aura zachęciła wielu mieszkańców do spacerów. [fancygallery id="1" album="7"]...

Continue reading