9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Author: administraT0R

Spotkanie Wigilijne

W dniu 20.12.2023 r. o godzinie 12.00 odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła Spotkanie Wigilijne. Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Alter Ego i Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła. W spotkaniu uczestniczyć będą osoby najbardziej potrzebujące zamieszkujące w dzielnicy Wesoła. Podczas spotkania przewidziany jest poczęstunek dla wszystkich którzy się zgłoszą i wyrażą chęć uczestnictwa w uroczystości.

Program Radość Życia

W miesiącach październik, listopad i grudzień 2023 r. prowadzona jest II edycja programu Radość Życia. Program jest organizowany przez Stowarzyszenie Alter Ego i Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła. Celem programu jest wspomożenie emerytów i rencistów zamieszkujących w dzielnicy Wesoła polegające na pozyskiwaniu i regularnym przekazywaniu zainteresowanym artykułów spożywczych.

Fundacja Biedronki wspiera pomocą

Nasze Stowarzyszenie zakwalifikowało się do Programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową, by miały one większe możliwości udzielania wsparcia. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 70 000 zł.

Program Żywnościowy SOS” jest skierowany do schronisk dla osób bezdomnych, jadłodajni oraz jednostek świadczących regularną pomoc w formie paczek żywnościowych.

Spotkanie Wigilijne w Centrum Aktywności „Na Spokojnej”

W dniu 16.12.2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Aktywności ” Na Spokojnej” w dzielnicy Warszawa Wesoła odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez OPS Warszawa Wesoła oraz Stowarzyszenie Alter-Ego. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ds. Społecznych, Pani Aleksandra Paradowska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Pan Piotr Zieliński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, Pani Alicja Pasztor oraz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Alter Ego, Pan Krzysztof Arnold. W spotkaniu uczestniczyło około 70 najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej dzielnicy. Przy wspólnym stole uczestnicy spotkania spożyli posiłek, były życzenia oraz wspólne kolędowanie. 30 osób otrzymało paczki z produktami spożywczymi. Mamy nadzieję, iż w ten skromny sposób przyczyniliśmy się do pełniejszego odczucia Ducha Świąt Bożego Narodzenia przez podopiecznych Stowarzyszenia i OPS Warszawa Wesoła.

zapraszamy na Spotkanie Wigilijne

Stowarzyszenie Alter-Ego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy zaprasza na spotkanie wigilijne w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Centrum Aktywności ” Na Spokojnej”, pod adresem ul. Spokojna 2 w dzielnicy Warszawa Wesoła.

Podczas spotkania przewidziane są: życzenia świąteczne, wspólne kolędowanie oraz poczęstunek dla każdej ze zgłaszających się osób.

Pokonać bezdomność – Projekt dofinansowany przez MRIPS

Stowarzyszenie Alter Ego realizuje projekt „Pokonać bezdomność – edycja 2022”, dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu o konkursie z dnia 01 września 2022r. z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kwota dofinansowania przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyniesie 60 387,50 zł.

Realizacja zadania na podstawie Umowy nr 62 zawartej pomiędzy:

– Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa), zwanym dalej Zleceniodawcą

a

– Stowarzyszeniem ,,Alter Ego”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138731, NIP: 52626 56170, REGON : 015282509, reprezentowanym przez:

Pawła Kubiaka – Prezesa Zarządu,

Krzysztofa Arnolda – Sekretarza Zarządu.

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie udzieli pomocy osobom bezdomnym z aglomeracji warszawskiej w postaci żywności, odzieży, artykułów higieny.

Pomoc będzie udzielana w Warszawie-Wesołej przy ulicy Wiślanej 7 w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9.00 – 13.00.