9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Aktualności

Spotkanie Wigilijne w Centrum Aktywności „Na Spokojnej”

W dniu 16.12.2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Aktywności ” Na Spokojnej” w dzielnicy Warszawa Wesoła odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez OPS Warszawa Wesoła oraz Stowarzyszenie Alter-Ego. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ds. Społecznych, Pani Aleksandra Paradowska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Pan Piotr Zieliński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, Pani Alicja Pasztor oraz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Alter Ego, Pan Krzysztof Arnold. W spotkaniu uczestniczyło około 70 najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej dzielnicy. Przy wspólnym stole uczestnicy spotkania spożyli posiłek, były życzenia oraz wspólne kolędowanie. 30 osób otrzymało paczki z produktami spożywczymi. Mamy nadzieję, iż w ten skromny sposób przyczyniliśmy się do pełniejszego odczucia Ducha Świąt Bożego Narodzenia przez podopiecznych Stowarzyszenia i OPS Warszawa Wesoła.

zapraszamy na Spotkanie Wigilijne

Stowarzyszenie Alter-Ego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy zaprasza na spotkanie wigilijne w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Centrum Aktywności ” Na Spokojnej”, pod adresem ul. Spokojna 2 w dzielnicy Warszawa Wesoła.

Podczas spotkania przewidziane są: życzenia świąteczne, wspólne kolędowanie oraz poczęstunek dla każdej ze zgłaszających się osób.

Podziękowanie naszym Darczyńcom

W imieniu Stowarzyszenia Alter Ego oraz Naszych Podopiecznych, naszych sąsiadów z Ukrainy, dla których Państwa wsparcie jest często jedynym darem w tych ciężkich czasach, składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za pomoc i okazaną nam życzliwość. Udziałem w dzieło niesienia pomocy zarówno pojedynczemu człowiekowi jak i całym grupom społecznym.

Dzięki Państwa dobroczynności mogliśmy zrealizować nasze cele i zamierzenia, będąc opoką dla najbardziej potrzebujących na terenie Dzielnicy Warszawa-Wesoła i okolicy, placówki w Gdyni a także dla naszych sąsiadów z Ukrainy bezpośrednio wydając produkty spożywcze i przygotowując codzienne posiłki w naszej stołówce, jadłodajni.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce, życzymy powodzenia w realizacji wszystkich założeń, mając nadzieję na dalszą współpracę z Państwa przedsiębiorstwem.

Zarząd Stowarzyszenia Alter-Ego

Солідарні з Україною! – продуктова домога SOLIDARNI Z UKRAINĄ-POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Stowarzyszenie Alter Ego informuje, iż udziela pomocy żywnościowej uchodźcom z Ukrainy. Paczki z żywnością lub gorące posiłki można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, w punkcie pomocy doraźnej w Warszawie -Wesołej przy ul. Wiślanej 7. Telefon kontaktowy 22 760-86-40

Співдружність Альтер Его інформує, що надає допомогу продуктову для біженців з України.
 Продуктові набори разом з гарячим обідом можна отримати от понеділка до п’ятниці від години 10 до 16, в пункті екстреної допомоги Варшава-Весола при вулиці Wiślana 7.
Телефон контактовий: 22 760-86-40

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – październik 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności SOS w Warszawie [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁU ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L) ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 4 1 4,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 8 0,4 3,20
KASZA JĘCZMIENNA 2 0,5 1,00
KONCENTRAT POMIDOROWY 7 0,16 1,12
MAKARON JAJECZNY 9 0,5 4,50
MLEKO UHT 5 1 5,00
OLEJ RZEPAKOWY 4 1 4,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 5 0,3 1,50
FILET W OLEJU 5 0,17 0,85
SZYNKA DROBIOWA 6 0,3 1,80
SZYNKA WIEPRZOWA 4 0,3 1,20
 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1