9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Aktualności

Rozpoczyna się kolejna edycja FEAD

22 stycznia (w środę) rozpoczynamy działanie Punktu Pomocy Doraźnej, dystrybucję artykułów spożywczych w ramach nowej edycji POPŻ 2019 Funduszu Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przypominamy, że warunkiem otrzymania pomocy jest posiadanie aktualnego skierowania z OPS.

Punkt będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9-14.

Darmowe porady prawne

Zarząd Stowarzyszenia Alter-Ego informuje, że od 06.09.2019 r. w godz. 15.30-17.00 pod adresem: Warszawa, ul. Kłopotowskiego 6/61 będą udzielane przez Wolontariuszkę Stowarzyszenia prawniczkę Magdalenę Parandowską darmowe porady prawne z zakresu prawa karnego, rodzinnego i cywilnego.

Celem umówienia się na poradę należy zadzwonić pod telefony 574-481-354 i 664-751-736.

Kolejny termin porad to: 20.09.2019 r. w godz. 15.30-17.00

Kursy zawodowe w ramach Pomocy Postpenitencjarnej

Zarząd Stowarzyszenia Alter-Ego informuje, że w ramach Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej działającego pod adresem: 05-077 Warszawa – Wesoła, ul. Wiślana 7 istnieje możliwość skierowania podopiecznych na liczne, finansowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej, kursy zawodowe (m.in. kurs prawa jazdy, obsługi wózka widłowego). Osobami kwalifikującymi się do skierowania na odpowiedni kurs są:

– osoby zwolnione w ciągu ostatnich  trzech miesięcy z zakładów karnych/aresztów śledczych (sześciu miesięcy w przypadku choroby lub czasowej niezdolności do pracy),

– najbliżsi osób w ciągu ostatnich trzech miesięcy zwalnianych z zakładów karnych/aresztów śledczych (sześciu miesięcy w przypadku choroby lub czasowej niezdolności do pracy),

– najbliżsi osób osadzonych w ciągu ostatnich trzech miesięcy w zakładach karnych/aresztach śledczych (sześciu miesięcy w przypadku choroby lub czasowej niezdolności do pracy).

Osoby chcące skorzystać z pomocy Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie skierowania na kursy zawodowe proszone są o kontakt pod adresem: Stowarzyszenie Alter-Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła, tel. 22 760-86-40.

Proszę przy zgłoszeniu okazać świadectwo zwolnienia (w przypadku osób zwolnionych z zakładów karnych/aresztów śledczych oraz ich najbliższych). Prosimy także dostarczyć dokumentację uzasadniającą konieczność przedłużenia okresu pomocy z trzech do sześciu miesięcy.