9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Aktualności

Dni Seniora

23.09.2017 r. zapraszamy na pierwszy piknik z okazji Dni Seniora. Impreza organizowana jest wraz z instytucjami samorządowymi, firmami prywatnymi oraz organizacjami społecznymi. Imprezy jakie odbywają się w ramach Dni Seniora mają na celu integrację mieszkańców dzielnicy Warszawa Wesoła oraz aktywizację starszych przedstawicieli społeczności dzielnicy. Planowany jest jeszcze jeden piknik, współorganizatorem cyklu imprez jest Stowarzyszenie Alter-Ego.

Wznowienie POPŻ – Podprogram 2017

Stowarzyszenie Alter Ego informuje, iż od 18 września br. wznawia Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – FEAD 2014-2020 Podprogram 2017, realizowany w naszej placówce w Warszawie-Wesołej. Pomoc żywnościowa będzie nieodpłatnie dystrybuowana w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-13.00.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2017

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ

POTRZEBUJĄCYM

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności SOS w Warszawie do Organizacji Partnerskich Lokalnych na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 • Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
   1. groszek z marchewką 4 kg,
   2. fasola biała 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny 4,5 kg,
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   8. ryż biały 4 kg,
   9. kasza gryczana 2 kg,
   10. mleko UHT 7 l,
   11. miód 0,4l
   12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   18. cukier biały 4 kg,
   19. olej rzepakowy 4 l;
   20. herbatniki maślane 0,6 kg,
   21. kabanosy wieprzowe 0,36 kg
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe, można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 5. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Podsumowanie Podprogramu 2016 POPŻ

 1.     W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 – czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie,

2.     Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

3.     Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 363 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4.     Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o    13,18 ton żywności;

o    1576 paczek żywnościowych;

o    42 390 posiłków;

5.     W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 1 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 13 osób

6.     Rodzaje warsztatów:

·         Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 13 uczestników

Piknik Rodzinny w MOPS Halinów

Stowarzyszenie Alter Ego było jednym ze współorganizatorów tegorocznego Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie dla najmłodszych podopiecznych z okazji Dnia Dziecka. Na piknik przybyły całe rodziny, dzieci korzystały z wielu ciekawych atrakcji, grom i zabawom oraz konkursom plastycznym nie było końca, każdy uczestnik otrzymał nagrody, można było sprawdzić swoje umiejętności wokalne, można było zjeść na ciepło i na słodko. Dzieci mogły malować twarze, podejrzeć pracę Straży Pożarnej, można było pojeździć na koniu, a także spróbować swoich sił w pracach manualnych. Słoneczna pogoda sprzyjała świętowaniu, to był czarodziejski czas, wszyscy uczestnicy z głowami pełnymi wrażeń i z rękami pełnymi prezentów wracali do domów. Czekamy już na kolejne spotkanie w takim wspaniałym gronie za rok. Zdjęcia z tego spotkania pochodzą ze strony www.halinow.pl

 

14.04. – Dzień Bezdomnych

Z okazji obchodów Dnia Bezdomnego zorganizowaliśmy spotkanie. Dla osób uczestniczących w spotkaniu przygotowano poczęstunek, przypomniane zostały prawa oraz uprawnienia jakie przysługują osobom bezdomnym.

W ten dzień każdy ma możliwość aby zatrzymać się nad problematyką zmarginalizowanej grupy społecznej – osób bezdomnych. To dzień przełamywania stereotypów z jakimi kojarzą się osoby bezdomne. Wiele akcji pomocy ludziom bezdomnym jest prowadzonych tego dnia, są również akcje informacyjne które mają za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób bezdomnych.

Stowarzyszenie Alter Ego prowadzi wielorakie przedsięwzięcia, które mają na celu bezpośrednie wsparcie osób bezdomnych. Przekazujemy osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym żywność w Punkcie Pomocy Doraźnej, działa także Jadłodajnia w której wydajemy bezpłatne posiłki. Prowadzimy Schroniska dla Osób Bezdomnych, w których podopieczni mogą skorzystać z posiłków, noclegu, mają kontakt z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, terapeutą uzależnień, pielęgniarką, prowadzona z podopiecznymi praca umożliwia ich usamodzielnienie i powrót do społeczeństwa. Więcej informacji o możliwości skorzystania z oferty Stowarzyszenia w zakładce „Placówki”.

Wigilijne spotkanie dla potrzebujących

Jak co roku Stowarzyszenie zorganizowało Spotkanie Wigilijne dla osób korzystających na co dzień z pomocy Stowarzyszenia oraz dla osób bezdomnych z terenu miasta stołecznego Warszawy. Przy wspólnym stole spotkało się prawie 170 osób, które mogły zjeść wigilijne potrawy – barszcz z uszkami, rybę smażoną, kapustę duszoną. W serdecznej pełnej ciepła świątecznej atmosferze uczestnicy tego spotkania mogli spędzić wspólnie piękny czas.