9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Aktualności

Bal Seniora

W środowe popołudnie, 20 października, Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła zaprosił na długo wyczekiwany IX integracyjny Bal Seniora, nasze Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów tej imprezy. Na Bal, który odbył się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej, przybyło około 150 seniorów i zaproszonych gości. Zabawę z poczęstunkiem rozpoczął o godzinie 16 wodzirej, a szalone tańce trwały do późnych godzin wieczornych.

Wizyta studyjna

4 października w naszych placówkach w Gdyni gościliśmy uczestników Projektu Erasmus+ „Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego” (pracowników MOPS Gdynia, z Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS oraz gości ze Słowacji i Danii). Działania Projektu koncentrują się na budowie międzynarodowego Partnerstwa opartego o wymianę dobrych praktyk w zakresie edukacji dorosłych.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

PODPROGRAM 2016

Stowarzyszenie Alter Ego przekazuje pomoc żywnościową w formie paczek i posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Nasza organizacja prowadzi dodatkowo działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Do tych działań należą:

– zapewnienie bezpośredniego kontaktu z pracownikiem socjalnym Stowarzyszenia oraz jego wolontariuszami: psychologiem/specjalistą terapii uzależnień oraz prawnikiem;

– dostęp do informacji o pełnej ofercie pomocowej świadczonej na terenie m. st. Warszawy poprzez dostęp do wywieszonej informacji oraz bezpośredni kontakt z realizatorami projektu

– możliwość uregulowania zaległości prawnych poprzez odbycie w Stowarzyszeniu ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne

– uczestnictwo w aktualnie realizowanych przez Stowarzyszenie projektach na rzecz grup wykluczonych społecznie mających na celu podjęcie kompleksowych działań mających na celu ich aktywizację społeczną i zawodową.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, osoby korzystające z pomocy żywnościowej będą mogły również skorzystać z działań realizowanych przez Bank Żywności SOS w Warszawie i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

  1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
  3. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Święto Ubogich

Pod koniec czerwca nasze Stowarzyszenie wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej, Katolicką Wspólnotą Chleb Życia, Wspólnotą Sant’Egidio i innymi organizacjami współuczestniczyło w realizacji Święta Ubogich. Inicjatywa taka miała na celu umożliwienie spotkania osób ubogich, wykluczonych społecznie, organizacji pomocowych i warszawiaków. Uczestnicy (osoby bezdomne, ubogie, chore, w podeszłym wieku, samotne) mogli zjeść ciepły posiłek, skorzystać z porady lekarskiej, rozmowy z pracownikami socjalnymi, posłuchać muzyki, poczuć się we wspólnocie.

Wielkanoc 2016

Tegoroczne Święta Wielkanocne podopieczni naszego Stowarzyszenia spędzili w spokojnej i domowej atmosferze. W ośrodku w Warszawie ponad 45 uczestników zasiadło do świątecznego posiłku. W schroniskach na terenie Gdyni podopieczni wraz z dziećmi w niedzielny poranek  spotkali się na śniadaniu wielkanocnym, każdy otrzymał drobny upominek od Zająca. Po południu słoneczna aura zachęciła wielu mieszkańców do spacerów.

Dystrybucja jabłek

Podobnie jak w roku ubiegłym w placówkach naszego Stowarzyszenia prowadzona jest nieodpłatna dystrybucja jabłek przekazanych przez Agencję Rynku Rolnego. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem owoców, informujemy że warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie warunków określonych przez Unię Europejską.

Szczegóły w odnośniku warunki uczestnictwa – plik pdf.

Zapraszamy wszystkich zaineresowanych do naszych placówek od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Wigilia 2015

Jak co roku w placówkach naszego Stowarzyszenia odbyły się tradycyjne wieczerze wigilijne. W Warszawie do wspólnego posiłku zasiadło prawie 200 osób. W tym szczególnym dniu przy jednym stole spotkali się podopieczni naszej organizacji ale również ludzie samotni i najubożsi korzystający na co dzień ze wsparcia Stowarzyszenia. Wszyscy przybyli skorzystali z posiłku przygotowanego przez naszych wolontariuszy. Na koniec otrzymali upominki, a grupa ponad 30 dzieci świąteczne paczki.

Również w schroniskach na terenie Gdyni nasi podopieczni zasiedli do swoich wieczerzy. Tutaj przybył Mikołaj, który obdarował wszystkich zgromadzonych świątecznymi podarunkami. Chcemy przy tej okazji złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, dzięki bezinteresownej pomocy których możliwe okazało się spędzenie tych szczególnych dni w ciepłej i świątecznej serdecznej atmosferze.

Wielkanoc 2015

Jak co roku, podopieczni naszych placówek zasiedli w tych dniach do śniadań wielkanocnych. Spotkania te poprzedziły przygotowania świąteczne, w które zaangażowane były osoby korzystające z pomocy Stowarzyszenia, wolontariusze oraz darczyńcy. Dzięki ich aktywności i wielkiemu sercu możliwe było wręczenie ponad 50 paczek, osobom pozostającym pod opieką naszej placówki w Warszawie Wesołej. Również tam do świątecznego stołu zasiadła grupa 80 osób najbardziej potrzebujących.

Podobnie uroczysty charakter miały święta w naszych placówkach Gdyni. Wszyscy podopieczni, a zwłaszcza dzieci otrzymali świąteczne upominki. Nasi podopieczni w większości sami wykonali wielkanocne ozdoby i stroiki. Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gdyni oraz Firmy Cukierniczej „KONKOL” z Karwi – którzy w sposób znaczący, bezinteresownie wsparli organizację świąt w naszych ośrodkach.

Wyróżnienia dla naszego Stowarzyszenia

Miło nam poinformować, iż w ostatnim okresie, działania naszej organizacji zostały docenione i zauważone przez organy samorządu oraz sądownictwa. Burmistrz Dzielnicy Wesoła wręczył przedstawicielowi Stowarzyszenia, podziękowania w formie dyplomu. Prezes Sądu Rejonowego Praga Południe wraz z Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej, podziękowali za dotychczasową współpracę również w formie pisemnej. W imieniu własnym Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim osobom, pracownikom oraz wolontariuszom, bez których codziennej pracy i zaangażowania – nie byłoby możliwe otrzymanie tak satysfakcjonujących opinii.

Dyplom od Burmistrza Dzielnicy Wesoła –   (plik pdf)

Podziękowania od Prezesa SR Warszawa Praga Południe – Podziękowania (plik pdf)