9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Aktualności

14.04. – Dzień Bezdomnych

Z okazji obchodów Dnia Bezdomnego zorganizowaliśmy spotkanie. Dla osób uczestniczących w spotkaniu przygotowano poczęstunek, przypomniane zostały prawa oraz uprawnienia jakie przysługują osobom bezdomnym.

W ten dzień każdy ma możliwość aby zatrzymać się nad problematyką zmarginalizowanej grupy społecznej – osób bezdomnych. To dzień przełamywania stereotypów z jakimi kojarzą się osoby bezdomne. Wiele akcji pomocy ludziom bezdomnym jest prowadzonych tego dnia, są również akcje informacyjne które mają za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób bezdomnych.

Stowarzyszenie Alter Ego prowadzi wielorakie przedsięwzięcia, które mają na celu bezpośrednie wsparcie osób bezdomnych. Przekazujemy osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym żywność w Punkcie Pomocy Doraźnej, działa także Jadłodajnia w której wydajemy bezpłatne posiłki. Prowadzimy Schroniska dla Osób Bezdomnych, w których podopieczni mogą skorzystać z posiłków, noclegu, mają kontakt z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, terapeutą uzależnień, pielęgniarką, prowadzona z podopiecznymi praca umożliwia ich usamodzielnienie i powrót do społeczeństwa. Więcej informacji o możliwości skorzystania z oferty Stowarzyszenia w zakładce „Placówki”.

Wigilijne spotkanie dla potrzebujących

Jak co roku Stowarzyszenie zorganizowało Spotkanie Wigilijne dla osób korzystających na co dzień z pomocy Stowarzyszenia oraz dla osób bezdomnych z terenu miasta stołecznego Warszawy. Przy wspólnym stole spotkało się prawie 170 osób, które mogły zjeść wigilijne potrawy – barszcz z uszkami, rybę smażoną, kapustę duszoną. W serdecznej pełnej ciepła świątecznej atmosferze uczestnicy tego spotkania mogli spędzić wspólnie piękny czas.

Bal Seniora

W środowe popołudnie, 20 października, Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła zaprosił na długo wyczekiwany IX integracyjny Bal Seniora, nasze Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów tej imprezy. Na Bal, który odbył się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej, przybyło około 150 seniorów i zaproszonych gości. Zabawę z poczęstunkiem rozpoczął o godzinie 16 wodzirej, a szalone tańce trwały do późnych godzin wieczornych.

Wizyta studyjna

4 października w naszych placówkach w Gdyni gościliśmy uczestników Projektu Erasmus+ „Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego” (pracowników MOPS Gdynia, z Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS oraz gości ze Słowacji i Danii). Działania Projektu koncentrują się na budowie międzynarodowego Partnerstwa opartego o wymianę dobrych praktyk w zakresie edukacji dorosłych.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

PODPROGRAM 2016

Stowarzyszenie Alter Ego przekazuje pomoc żywnościową w formie paczek i posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Nasza organizacja prowadzi dodatkowo działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej), wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Do tych działań należą:

– zapewnienie bezpośredniego kontaktu z pracownikiem socjalnym Stowarzyszenia oraz jego wolontariuszami: psychologiem/specjalistą terapii uzależnień oraz prawnikiem;

– dostęp do informacji o pełnej ofercie pomocowej świadczonej na terenie m. st. Warszawy poprzez dostęp do wywieszonej informacji oraz bezpośredni kontakt z realizatorami projektu

– możliwość uregulowania zaległości prawnych poprzez odbycie w Stowarzyszeniu ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne

– uczestnictwo w aktualnie realizowanych przez Stowarzyszenie projektach na rzecz grup wykluczonych społecznie mających na celu podjęcie kompleksowych działań mających na celu ich aktywizację społeczną i zawodową.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, osoby korzystające z pomocy żywnościowej będą mogły również skorzystać z działań realizowanych przez Bank Żywności SOS w Warszawie i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

  1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
  3. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Święto Ubogich

Pod koniec czerwca nasze Stowarzyszenie wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej, Katolicką Wspólnotą Chleb Życia, Wspólnotą Sant’Egidio i innymi organizacjami współuczestniczyło w realizacji Święta Ubogich. Inicjatywa taka miała na celu umożliwienie spotkania osób ubogich, wykluczonych społecznie, organizacji pomocowych i warszawiaków. Uczestnicy (osoby bezdomne, ubogie, chore, w podeszłym wieku, samotne) mogli zjeść ciepły posiłek, skorzystać z porady lekarskiej, rozmowy z pracownikami socjalnymi, posłuchać muzyki, poczuć się we wspólnocie.