9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

O nas

Stowarzyszenie „ALTER-EGO” powstało w roku 2002. Od samego początku realizujemy cele z zakresu polityki społecznej oraz pomocy humanitarnej. Są to różnego rodzaju inicjatywy oraz przedsięwzięcia mające na celu bezpośrednie wsparcie osób bezdomnych, najuboższych oraz zagrożonych marginalizacją.

W Warszawie-Wesołej prowadzimy Punkt Pomocy Doraźnej dla Bezdomnych i Najuboższych, za pośrednictwem którego nieodpłatnie dystrybuujemy ok. 200 ton żywności rocznie. W roku 2006 uruchomiliśmy w jadłodajnię wydającą bezpłatne posiłki. W roku 2012 poszerzyliśmy ofertę pomocową Punktu o Schronisko dla Bezdomnych oraz Ogrzewalnię. Aktywnie uczestniczymy w rozmaitych przedsięwzięciach, których bezpośrednimi beneficjentami są wykluczone społecznie bądź grupy zagrożone marginalizacją. Wypełniając te zadania, od roku 2008 prowadzimy dwa Schroniska dla Bezdomnych na terenie Gdyni wraz z Punktem Interwencji Noclegowej. Od roku 2012 oferujemy całodobową pomoc w postaci miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdyni.

Podjęliśmy się również trudnego zadania udzielania pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne oraz młodzieży pochodzącej z rodzin, które popadły w konflikt z prawem. Temu celowi służył projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Bezpieczna Polska – marginalizacja problemu przestępczości poprzez pomoc grupom zagrożonym” oraz prowadzone Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej w Warszawie i Gdyni.

Nasze działania pomocowe nie ograniczają się jedynie do pomocy bezpośredniej. W roku 2006 roku utworzyliśmy Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy w Jabłonnie. Działalność tej placówki umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszym podopiecznym oraz skorzystanie z profesjonalnego wsparcia psychologiczno-terapeutycznego. Co roku organizujemy Wigilię dla naszych podopiecznych oraz uruchamiamy Pogotowie Pomocy Zimowej. Rocznie z naszej pomocy oraz wsparcia korzysta grupa ponad 1.500 osób.

W roku 2004 jako jedno z pierwszych w kraju, nasze Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem na polu współpracy z organami samorządu oraz jednostkami administracji publicznej, o czym niech świadczą załączone rekomendacje i opinie.