9:00 - 15:00
Godziny otwarcia biura pon - pt

(+48) 22 760 86 40
Zadzwoń do nas - czekamy na Ciebie

Author: administraT0R

Spotkanie Wigilijne w Centrum Aktywności „Na Spokojnej”

W dniu 16.12.2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Centrum Aktywności ” Na Spokojnej” w dzielnicy Warszawa Wesoła odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez OPS Warszawa Wesoła oraz Stowarzyszenie Alter-Ego. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy ds. Społecznych, Pani Aleksandra Paradowska, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Pan Piotr Zieliński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, Pani Alicja Pasztor oraz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Alter Ego, Pan Krzysztof Arnold. W spotkaniu uczestniczyło około 70 najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej dzielnicy. Przy wspólnym stole uczestnicy spotkania spożyli posiłek, były życzenia oraz wspólne kolędowanie. 30 osób otrzymało paczki z produktami spożywczymi. Mamy nadzieję, iż w ten skromny sposób przyczyniliśmy się do pełniejszego odczucia Ducha Świąt Bożego Narodzenia przez podopiecznych Stowarzyszenia i OPS Warszawa Wesoła.

zapraszamy na Spotkanie Wigilijne

Stowarzyszenie Alter-Ego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy zaprasza na spotkanie wigilijne w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Centrum Aktywności ” Na Spokojnej”, pod adresem ul. Spokojna 2 w dzielnicy Warszawa Wesoła.

Podczas spotkania przewidziane są: życzenia świąteczne, wspólne kolędowanie oraz poczęstunek dla każdej ze zgłaszających się osób.

Pokonać bezdomność – Projekt dofinansowany przez MRIPS

Stowarzyszenie Alter Ego realizuje projekt „Pokonać bezdomność – edycja 2022”, dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem umowy jest realizacja zadań określonych w ogłoszeniu o konkursie z dnia 01 września 2022r. z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kwota dofinansowania przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyniesie 60 387,50 zł.

Realizacja zadania na podstawie Umowy nr 62 zawartej pomiędzy:

– Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa), zwanym dalej Zleceniodawcą

a

– Stowarzyszeniem ,,Alter Ego”, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138731, NIP: 52626 56170, REGON : 015282509, reprezentowanym przez:

Pawła Kubiaka – Prezesa Zarządu,

Krzysztofa Arnolda – Sekretarza Zarządu.

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie udzieli pomocy osobom bezdomnym z aglomeracji warszawskiej w postaci żywności, odzieży, artykułów higieny.

Pomoc będzie udzielana w Warszawie-Wesołej przy ulicy Wiślanej 7 w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 9.00 – 13.00.

 

Podziękowanie naszym Darczyńcom

W imieniu Stowarzyszenia Alter Ego oraz Naszych Podopiecznych, naszych sąsiadów z Ukrainy, dla których Państwa wsparcie jest często jedynym darem w tych ciężkich czasach, składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za pomoc i okazaną nam życzliwość. Udziałem w dzieło niesienia pomocy zarówno pojedynczemu człowiekowi jak i całym grupom społecznym.

Dzięki Państwa dobroczynności mogliśmy zrealizować nasze cele i zamierzenia, będąc opoką dla najbardziej potrzebujących na terenie Dzielnicy Warszawa-Wesoła i okolicy, placówki w Gdyni a także dla naszych sąsiadów z Ukrainy bezpośrednio wydając produkty spożywcze i przygotowując codzienne posiłki w naszej stołówce, jadłodajni.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce, życzymy powodzenia w realizacji wszystkich założeń, mając nadzieję na dalszą współpracę z Państwa przedsiębiorstwem.

Zarząd Stowarzyszenia Alter-Ego

Солідарні з Україною! – продуктова домога SOLIDARNI Z UKRAINĄ-POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Stowarzyszenie Alter Ego informuje, iż udziela pomocy żywnościowej uchodźcom z Ukrainy. Paczki z żywnością lub gorące posiłki można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, w punkcie pomocy doraźnej w Warszawie -Wesołej przy ul. Wiślanej 7. Telefon kontaktowy 22 760-86-40

Співдружність Альтер Его інформує, що надає допомогу продуктову для біженців з України.
 Продуктові набори разом з гарячим обідом можна отримати от понеділка до п’ятниці від години 10 до 16, в пункті екстреної допомоги Варшава-Весола при вулиці Wiślana 7.
Телефон контактовий: 22 760-86-40